پرسشنامه‌ آنلاین یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در مدت زمان کوتاهی ما را به حجم اطلاعات بالایی برساند و اگر هدف آن مشخص باشد، می‌تواند دید خوبی در شناخت کاربران به ما بدهد. اما باید دقت کنیم که هر اطلاعاتی را نمی‌توانیم از طریق پرسش‌نامه و به‌خصوص پرسش‌نامه آنلاین به‌دست آوریم و اگر در انتخاب سوالات و نوع پرسیدن آن ‌ها دقت نکنیم ممکن است باعث شناخت نادرست ما از مخاطبمان هم بشود.

این محتوا بخشی از سفر یکساله محتوا است، اگر از همسفران این دوره هستید وارد شوید و اگر می‌خواهید در این سفر همراه‌مان باشید ثبت‌نام کنید.
ورود به سفر یکساله محتوا ثبت نام
ادامه همین موضوع ...(قبلی) کشف تمایز اصلی در پرسونا (Primary Differentiator)شناخت بیشتر مخاطب با ابزار روند زندگی (بعدی)